top of page
milo zonder rim.jpg

DE OPLEIDING

HULPHONDENSCHOOL
NOVI-CLICK

MENS - HOND - INSTRUCTEUR

Bij Hulphondenschool Novi-Click volg je een opleiding door middel van teamtraining. Wanneer iemand in aanmerking komt om bij ons een opleidingstraject te starten noemen wij de betreffende persoon “deelnemer”. Je neemt tenslotte deel aan onze opleiding. Voorafgaand zullen er gesprekken plaatsvinden tussen jou en de school, maar zeker zo belangrijk is hierin het advies van jouw behandelend specialist. Wanneer de keuze is gevallen voor Hulphondenschool Novi-Click zal je door ons team betrokken worden in verdere te nemen stappen. Het opleiden van een hond doe je vanaf dag één (plaatsing) samen met een daarvoor speciaal opgeleide instructeur. De opleiding duurt ongeveer 6 maanden. De teamtraining opleiding is gebaseerd op een driehoeksverhouding tussen jou als mens – de hond – je instructeur.

TEAMTRAINING

Hulphondenschool Novi-Click begeleidt deelnemers bij het opleiden van hun hulphond. Jij volgt als deelnemer de opleiding, samen met een door ons geplaatste of jouw eigen goedgekeurde hond. De school is verantwoordelijk voor de overdracht van kennis en begeleidt je binnen het gehele proces. De hond is bij aanvang van de training nog géén opgeleide hulphond, maar een goedgekeurde hond die de kwaliteiten in zich heeft om hulphond te kunnen worden.

 

Een onderdeel van de praktijkopleiding zijn 3 verplichte webinars. Daarnaast wordt theorie aangeboden in de onlineleeromgeving.

Via Zoom worden de webinars in klein groepsverband gegeven. Die zijn vanzelfsprekend “interactief,” wat betekent dat deelnemers ook van en met elkaar kunnen leren. Als deelnemer ben jij immers de sleutel, het instrument om jouw hond alle vaardigheden te leren. Er is daarom veelvuldig aandacht voor jou als persoon en de invloed/effecten van emoties en gedrag. Deze geven verdieping en verrijken de samenwerking met jouw toekomstige hulphond.

Teamtraining

VOORDELEN TEAMTRAINING

Samen leren vanuit verbinding. Klinkt dit te mooi om waar te zijn? Ja, in het begin wel.

De startperiode is heel intensief. Je ontdekt zowel mogelijkheden als onmogelijkheden. Je zal in het begin back-up/oppas nodig hebben. Een partner, ADL-er, vriend of familielid die je ondersteunt. Iemand die luistert, begrip en geduld toont. Een arm om je heen slaat als het tegenzit, of hand- en spandiensten verleent, omdat je nog niet elke uitlaatronde zelfstandig kan doen. Een op te leiden hond kan nog niet mee in het dagelijks leven dat vaak bol staat van verplichtingen. Denk aan het doen van boodschappen, het meegaan naar je werk of dagbesteding, bezoek aan fysiotherapeut, kapper, tandarts, of meegaan naar een verjaardag of terras. Pas als je groen licht krijgt van je instructeur mag je meer en meer gaan uitvliegen samen. Gedoseerd, elke vlucht toetsend aan het resultaat van dat moment.

Teamtraining vraagt je de wil om te verdiepen in wie jij bent, wat jij kan en wat jij wil. Altijd samen met je nieuwe maatje waaraan we dezelfde vragen stellen. Want wie is de hond en welke behoeften en mogelijkheden heeft hij/zij?

 

Tijdens de opleiding ontstaat een hechte band tussen de deelnemer en de hond. Deze wordt versterkt door de manier van ’samen leren’. 

Vanuit steeds meer inzicht groeit een begripvolle samenwerking waarin je tal van hulpvaardigheden creëert, ingespeeld op de behoeften van je hulpvraag.

De honden leren in de opleiding veel specifieke hulpvaardigheden. Om dit voor elkaar te krijgen besteden wij veel aandacht aan de relatie en kennisoverdracht. Een stabiele relatie tussen hond en mens is de basis voor een goede samenwerking. Deze stabiele relatie zien wij als een stevig fundament, waarop we samen verder kunnen bouwen om de vaardigheden aan te leren waarin jouw hulpvraag ligt. Die vaardigheden worden op basis van vertrouwen, wederzijds respect en plezier aangeleerd en uitgevoerd, waardoor de onderlinge band tussen mens en hond extra versterkt wordt.

Nog een voordeel is dat je als deelnemer bij het slagen zoveel kennis hebt dat je de hond zelfstandig nieuwe vaardigheden kunt leren. En dat de hond jou gaandeweg de opleiding al minder afhankelijk laat zijn van anderen. De hulpvaardigheden train je niet alleen zelf, maar je leert deze ook direct toe te passen in je dagelijks leven.

 

Een hond kiest niet zelf. Jullie maken keuzes. Besef dat je zelf als deelnemer hierin een verantwoordelijkheid aangaat. Samen, maar soms dus ook (nog) alleen.

Wie in staat is een teamtraining aan te gaan, durft en voelt vertrouwen. Je wijkt af van je comfortzone. Het voelt kwetsbaar, maar je bent nooit alleen. Jouw instructeur staat naast je en kijkt met je mee. Aan hem/haar de verantwoordelijkheid om jullie processen te bewaken en te zien waarin nu de prioriteiten liggen. Jouw instructeur helpt je de voeten aan de grond te houden zodat jullie samen leren vliegen!

HOE ZIET DAT ER PRAKTISCH UIT

  • Een teamtraining bestaat zowel uit theorie als praktijk.

  • Vanaf de plaatsing van de hond bij jou thuis draag je de verantwoordelijkheid en zorg voor deze hond, dit geldt voor een door ons geplaatste hond, maar uiteraard ook als het om een eigen hond gaat.

  • Wekelijks ontvang je twee uur teamtraining bij jou thuis en in je omgeving op plekken die voor jou van toepassing zijn.

  • Daarnaast zijn er 3 verplichte interactieve webinars. Hiervoor ontvang je een aparte uitnodiging.

  • Tijdens de trainingsperiode volgt je instructeur vrijwel dagelijks je vorderingen door middel van verslagen en filmpjes die jij ons toestuurt. Zo kan zowel jij als je instructeur analyseren hoe het gaat en waar nodig bijsturen.

  • Via de Module Opleiding kun je je voorbereiden op de volgende les, maar ook nalezen wat zoal behandeld is.

  • Indien fysiek haalbaar, is er de mogelijkheid om naast de trainingen aan huis deel te nemen aan terugkomdagen. Deze worden gegeven op verschillende locaties in het land.

Zolang jullie samen in het teamtrainingstraject zitten, draagt je hond, vanaf het moment dat je instructeur vindt dat jullie daaraan toe zijn, een lesdekje. Op dit dekje staat vermeld dat de hond nog in opleiding is. Hierdoor is het voor de omgeving duidelijk dat de hond nog aan het leren is.

TUSSENTIJDSE EVALUATIE

Na ca. 8 trainingen volgt een evaluatie, waarin de voortgang van de opleiding wordt besproken. De tussentijdse evaluatie is een bewust toetsbaar moment in de opleiding waarin afgestemd wordt of alles in de training naar wens/verwachting verloopt.

EXAMEN

Het teamtrainingstraject wordt na ca. 6 maanden afgesloten met een praktijkexamen. Een (externe) examinator beoordeelt of jullie klaar zijn om zonder regelmatige begeleiding, als team samen te gaan werken. Het examen zal zowel binnenshuis als buitenshuis plaatsvinden, waarbij we ook openbare ruimtes bezoeken, zoals een winkelcentrum etc. Een hulphond moet zich ten slotte overal gewenst gedragen en kunnen functioneren in de door jouw gevraagde hulpvaardigheden.  

Vindt de examinator dat de instructeur het team los kan laten, dan ontvangt de hond de status van geaccrediteerde hulphond, aantoonbaar met het legitimatiepasje en een officieel hulphondendekje of badges van Hulphondenschool Novi-Click.

NAZORG

Jaarlijks vindt er een jaarlijkse test plaats. Dan wordt gekeken of alles nog naar wens/wederzijdse verwachtingen verloopt. Hierbij wordt gekeken naar het welzijn van de hond maar ook of de samenwerking tussen deelnemer en hond nog goed functioneert. Als er extra hulp nodig blijkt, wordt een afspraak gemaakt voor extra ondersteuning.

DE HONDEN

Je (eigen) hond opleiden tot hulphond

Er zijn drie mogelijkheden:

  1. jij hebt zelf al een hond of kiest zelf een pup, waarna je puppybegeleiding krijgt in het eerste jaar;

  2. wij zoeken een passende jongvolwassen hond;

  3. wij schaffen een retrieverpup aan en plaatsen deze bij een gastgezin tot de pup een jaar is, waarna de pup bij jou geplaatst wordt.

De kansen en risico’s van de mogelijkheden nemen wij altijd vooraf met je door. Maar een gemakkelijke keuze is dit niet. Er heerst schaarste aan geschikte jonge honden en aan gastgezinnen die een pup kunnen voorbereiden.

Daarom heeft het onze voorkeur dat je zelf je pup begeleidt van pup naar een jongvolwassen hond. Wij kunnen je helpen bij het zetten van de eerste stappen, vanaf de selectie en de aanschaf van een pup tot aan het startmoment van de opleiding.

Zodra de pup in beeld is gekomen kun je deelnemen aan maandelijkse online bijeenkomsten en krijg je toegang tot de online leeromgeving. We plannen bovendien enkele individuele begeleidingsmomenten aan huis. In deze periode kan de officiële aanvraag middels een praktische indicatie ingediend worden bij de zorgverzekeraar.

De honden

TRAININGSMETHODE VAN DE HOND

De opleiding tot hulphond is gebaseerd op vertrouwen en respectvolle samenwerking. Er wordt getraind zonder druk en lichamelijke dwang, zodat zowel hond als deelnemer er plezier in hebben. Wie kiest voor hulphondenschool Novi-Click, gaat akkoord met onze werkwijze waarin wij het welzijn en belang van de hond behartigen. Op het moment dat hier geen gehoor aan wordt gegeven door de deelnemer zullen wij in gesprek gaan en mogelijk, in verband met het welzijn van de hond, het traject stoppen.

VOOR WIE?

Hulphondenschool Novi-Click is gespecialiseerd in teamtraining voor ADL-hulphonden.

Voor andere hulpvragen dan ADL-hulpvragen verwijzen wij graag naar de site van de ADI, waar alle geaccrediteerde hulphondenscholen in Nederland te vinden zijn. 

Hulphondenschool

BEKOSTIGING

ADL-honden vallen onder de Zorgverzekeringswet en kunnen vergoed worden door je zorgverzekeraar.

Voor wie?
Interesse in Novi-Click

IK HEB INTERESSE

Wil je een opleiding volgen bij Hulphondenschool Novi-Click of wil je meer informatie neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op.

bottom of page