top of page
milo zonder rim.jpg

DE OPLEIDING

HULPHONDENSCHOOL
NOVI-CLICK

MENS - HOND - INSTRUCTEUR

Bij Hulphondenschool Novi-Click volg je een opleiding door middel van teamtraining. Wanneer iemand in aanmerking komt om bij ons een opleidingstraject te starten noemen wij de betreffende persoon “deelnemer”. Je neemt tenslotte deel aan onze opleiding. Voorafgaand zullen er gesprekken plaatsvinden tussen jou en de school, maar zeker zo belangrijk is hierin het advies van jouw behandelend specialist. Wanneer de keuze is gevallen voor Hulphondenschool Novi-Click zal je door ons team betrokken worden in verdere te nemen stappen. Het opleiden van een hond doe je vanaf dag één (plaatsing) samen met een daarvoor speciaal opgeleide instructeur. De opleiding duurt gemiddeld 6 maanden, wat neerkomt op 22 begeleidingsmomenten. De teamtraining opleiding is gebaseerd op een driehoeksverhouding tussen jou als mens – de hond – je instructeur.

TEAMTRAINING

Hulphondenschool Novi-Click begeleidt deelnemers bij het opleiden van hun hulphond. Jij volgt als deelnemer de opleiding, samen met je door ons geplaatste of goedgekeurde hond. De school is verantwoordelijk voor de overdracht van kennis en begeleidt je binnen het gehele proces. De hond is bij aanvang van de training nog géén opgeleide hulphond, maar een goedgekeurde hond die de kwaliteiten in zich heeft om hulphond te kunnen worden.

Teamtraining

VOORDELEN TEAMTRAINING

De hele opleiding is maatwerk; dit begint al bij het kiezen van een hond. Dit is niet ras-gebonden en gebeurt in overleg met jou als deelnemer. Deelnemer en hond krijgen een kennismaking, is er een ‘’click” dan kan er gestart worden met de teamtraining. In dit proces van de opleiding ontstaat een hechte band. Deze wordt versterkt door de manier van ’samen leren’. Tijdens de opleiding leeft de deelnemer samen met de hond, tenslotte is de hond bij jou in huis. Je leert elkaar door middel van een individuele methodiek, zoals wij deze aanbieden binnen de opleiding, heel goed te begrijpen.

 

De eerste stap is het leren ‘lezen’ en begrijpen van de hondentaal, om daar vervolgens goed op in te kunnen spelen. Zo leer jij de hond netjes mee te laten lopen aan een slappe lijn of geduldig te wachten als je met iemand in gesprek bent. Vanuit steeds meer inzicht groeit een begripvolle samenwerking waarin je tal van hulpvaardigheden creëert, ingespeeld op de behoeften van je hulpvraag. De honden leren in de opleiding ontzettend veel specifieke hulpvaardigheden. Bekend is het openen/sluiten van deuren. Specifieker is een hulphond te trainen om ritsen of klittenband te openen en sluiten. Zij brengen, na het krijgen van de opdracht, gevallen voorwerpen, maar geven deze ook op verzoek aan derden of zij vullen de wasmachine. Zij trekken het dekbed voor je weg als je het warm krijgt, draaien aan doppen, duwen op knoppen en selecteren vakkundig een door jou gekozen product uit de supermarkt. Een essentieel verschil met het aanleren van een leuke truc of oefening bij een hond is dat de hulphond altijd voor je klaar staat. Om dit voor elkaar te krijgen besteden wij veel aandacht aan de relatie en kennisoverdracht. Een stabiele relatie tussen hond en mens is de basis voor een goede samenwerking. Deze stabiele relatie zien wij als een stevig fundament, waarop we samen verder kunnen bouwen om de vaardigheden aan te leren waarin jouw hulpvraag ligt. Die vaardigheden worden op basis van vertrouwen, wederzijds respect en plezier aangeleerd en uitgevoerd, waardoor de onderlinge band tussen mens en hond extra versterkt wordt.

Nog een voordeel is dat je als deelnemer bij het slagen zoveel kennis hebt dat je de hond zelfstandig nieuwe vaardigheden kunt leren. En dat de hond jou gaandeweg de opleiding al minder afhankelijk laat zijn van anderen. De hulpvaardigheden train je niet alleen zelf, maar je leert deze ook direct toe te passen in je dagelijks leven.

HOE ZIET DAT ER PRAKTISCH UIT

 • Vanaf de plaatsing van de hond bij jou thuis draag je de verantwoordelijkheid en zorg voor deze hond.

 • Wekelijks twee uur les bij jou thuis, in winkels, op straat, eventueel op het werk, of andere plekken die voor jou van toepassing zijn;

 • Een les bestaat zowel uit theorie als praktijk;

 • Tijdens de trainingsmaanden volgt je instructeur vrijwel dagelijks je vorderingen door middel van verslagen en filmpjes die jij ons toestuurt. Zo kan zowel jij als je instructeur analyseren hoe het gaat en waar nodig bijsturen;

 • De praktische training is maatgericht, afgestemd op jouw wensen;

 • Theorie ontvang je digitaal vooraf om je voor te bereiden op de volgende les, maar ook na trainingen om na te kunnen lezen wat zoal behandeld is. Ook zijn er online bijscholingen.

 • Indien fysiek haalbaar, is er de mogelijkheid om naast de trainingen aan huis deel te nemen aan terugkomdagen. Deze worden gegeven op onze locatie in Lage Mierde.

Zolang jullie samen in het teamtrainingstraject zitten, draagt je hond, vanaf het moment dat je instructeur vindt dat jullie daaraan toe zijn, een lesdekje. Op dit dekje staat vermeld dat de hond nog in opleiding is. Hierdoor is het voor de omgeving duidelijk dat de hond nog aan het leren is.

TUSSENTIJDSE EVALUATIE

Na de eerste 8 trainingen volgt een evaluatie, waarin wordt gekeken naar de voortgang van de opleiding. De tussentijdse evaluatie is een bewust toetsbaar moment in de opleiding waarin afgestemd wordt of alles in de training naar wens/verwachting verloopt. Het verloop van de teamtraining wordt op dat moment verder besproken.

EXAMEN

Na een opleidingsduur van gemiddeld 6 maanden wordt het teamtrainingstraject afgesloten met een praktijkexamen. Een (externe) examinator beoordeelt of jullie klaar zijn om, zonder regelmatige begeleiding, als team samen te gaan werken. Tijdens het examen van ca. 1,5 uur wordt gekeken naar de samenwerking in basis, alsook de hulpvaardigheden die jij, onder begeleiding van je instructeur, de hond hebt geleerd. Het examen zal zowel binnenshuis als buitenshuis plaatsvinden, waarbij we ook openbare gelegenheden bezoeken, zoals winkels etc. Een hulphond moet zich ten slotte overal gewenst gedragen en kunnen functioneren in de door jouw gevraagde hulpvaardigheden.  

Vindt de examinator dat de instructeur het team los kan laten dan ontvangt de hond de status van geaccrediteerde hulphond, aantoonbaar met het legitimatiepasje en een officieel hulphondendekje of badges van Hulphondenschool Novi-Click.

NAZORG

Jaarlijks vind er een jaarlijkse test plaats. Tijdens deze test wordt er gekeken of alles nog naar wens/wederzijdse verwachtingen verloopt. Dit waarborgt het welzijn van de hond waarbij wordt gekeken of de samenwerking tussen deelnemer en hond nog goed functioneert. Als er extra hulp nodig blijkt, wordt een afspraak gemaakt voor extra ondersteuning.

DE HONDEN

De ras keuze bij Hulphondenschool Novi-Click is maatwerk. We werken met een verscheidenheid aan rassen waarin wij meer kijken naar welk type hond bij de persoon past. Zodra hier een duidelijk beeld van is gaan we specifiek op zoek binnen ons netwerk. Buiten de mogelijkheid dat wij op zoek gaan naar een hond is het ook mogelijk om je huishond (indien aanwezig) om te scholen tot hulphond, mits er aan onderstaande eisen wordt voldaan.

 • De hond moet bij aanvang van de opleiding een leeftijd hebben tussen de 1 en 3 jaar.

 • De hond moet een gedragstest doorstaan hebben, afgenomen voor een instructeur van Novi-Click.

 • Tijdens de medische test mogen er geen afwijkingen zijn. De hond wordt door specialisten getest op heupen, ellebogen en ogen.

 • De hond moet volgens de eisen van de ADEu gesteriliseerd/gecastreerd zijn op het moment van examineren.

De honden

TRAININGSMETHODE VAN DE HOND

De opleiding tot hulphond is gebaseerd op vertrouwen en respectvolle samenwerking. Er wordt getraind zonder druk en lichamelijke dwang, zodat zowel hond als deelnemer er plezier in hebben. Wie kiest voor hulphondenschool Novi-Click, gaat akkoord met onze werkwijze waarin wij het welzijn en belang van de hond behartigen. Op het moment dat hier geen gehoor aan wordt gegeven door de deelnemer zullen wij in gesprek gaan en mogelijk, in verband met het welzijn van de hond, het traject stoppen.

VOOR WIE?

Hulphondenschool Novi-Click is gespecialiseerd in teamtraining voor ADL-hulphonden. Zo’n hond helpt bij de algemene dagelijkse levensverrichtingen. Door een fysieke beperking ervaar je verlies in functies van je lichaam, waardoor je meer afhankelijk geraakt bent van hulp van andere mensen. Een gevolg hiervan is dat je minder zelfredzaam bent en perspectief uit het oog kan verliezen. Een ADL hulphond geeft elke dag zelfstandigheid en een gevoel van eigenwaarde terug. Aanvragen waarbij het over een vervangende hulphond gaat krijgen voorrang op nieuwe aanvragen.

Hulphondenschool

Hulpvragen op het gebied van autisme, PTSS of anders zullen wij doorverwijzen. Slechts een tijdelijk beperkte mogelijkheid zullen wij bieden in de vorm van nazorg voor deelnemers die al bij ons bekend zijn, met een reeds werkende hulphond. 

Hulpvragen omtrent mensen met ASS verwijzen wij graag door naar Hulphonden voor Autisme, www.hulphondenvoorautisme.nl.

Overige psychosociale hulpvragen verwijzen we graag door naar Kynologisch Instituut vanuit ’t Hart https://hond-kat.nl/psychosociale-hulphond/

Na de aanvraag voor een hulphond gaan we in gesprek om te kijken of ons programma goed bij jou en je situatie aansluit. Niet alleen of de juiste motivatie, liefde, respect, leervermogen en interesse voor honden aanwezig zijn, maar ook de mogelijkheden binnens- en buitenshuis, evenals de energie en tijd die nodig is om de opleiding te volgen en een hond te geven wat nodig is.

Voor wie?

MEDISCHE EN PRAKTISCHE INDICATIE

Voor ADL-aanvragen zijn onder andere een medische en praktische indicatie nodig.
Een medische indicatie bestaat uit een ergotherapeutisch rapport, inclusief een verklaring van een behandelend specialist-. De ergotherapeut en specialist dienen de medische meerwaarde aan te geven voor de inzet van een assistentiehond. De praktische indicatie wordt afgenomen door Novi-Click. Tijdens deze intake wordt gekeken en besproken of de opleiding voor beide partijen haalbaar is.

BEKOSTIGING

ADL-honden vallen onder de Zorgverzekeringswet en kunnen vergoed worden door je zorgverzekeraar.

ZORGVERZEKERAAR

Als Novi-Click en jij samen overeengekomen zijn om het teamtrainingstraject in te gaan zullen wij -na aanlevering van de benodigde rapporten en verklaringen- de aanvraag voor een vergoeding indienen bij de desbetreffende zorgverzekeraar.

AANGESLOTEN VERZEKERINGSPARTNERS

Op dit moment hebben wij met vier zorgverzekeraars een contract, dit zijn Zilveren kruis, VGZ, DSW en a.s.r. Vanaf 1 januari 2024 hebben we ook een contract met Menzis en ONVZ.

Bekostiging
Interesse in Novi-Click

IK HEB INTERESSE

Wil je een opleiding volgen bij Hulphondenschool Novi-Click of wil je meer informatie neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op.

bottom of page