top of page
Hondenhulpschool

WELKOM BIJ

HULPHONDENSCHOOL

NOVI-CLICK

MENS

HOND

INSTRUCTEUR

TEAMTRAINING TUSSEN MENS EN HULPHOND

Welkom bij Hulphondenschool Novi-Click. Novi-Click staat voor vernieuwing op het gebied van teamtraining tussen mens en hulphond. Wij vertellen je graag meer over onze teamtraining en het hele traject van aanmelding tot afstuderen en nazorg. Het team van Novi-Click staat garant voor verbondenheid, samenwerking en vertrouwen. De hulphond is een professioneel opgeleide hond d.m.v. de zogenaamde teamtraining. Deze methodiek is gebaseerd op een driehoeksverhouding tussen de deelnemende mens – hond – instructeur.

Het ontstaan

ONZE OPLEIDING

Kies je voor een teamtraining van Novi-Click dan kies je ervoor om zelf van meet af aan een grote rol te spelen in de training van je hulphond. Zo leer je hoe je zelf, ook na de training, je hond op een goed niveau kunt houden. Je vormt samen een team.

Dat vraagt om veel doorzettingsvermogen, creativiteit en zelfredzaamheid.

Maar wees gerust: we helpen je daarbij.

Onze kernwaarden zijn: maatwerk, specialisme, eigen regie en verbinding. Je bent om te beginnen verzekerd van persoonlijke aandacht en zorgvuldigheid. Dat begint met het onderzoeken of de opleiding tot jouw wensen en mogelijkheden behoort.

 

Is een hulphond iets voor jou?

In principe kan iedereen met een fysieke beperking in Nederland een aanvraag indienen voor een ADL-hulphond. Wat wij belangrijk vinden is dat er een sterke affiniteit met de hond is, dat je in staat bent zelfstandig voor de hond te zorgen, dat je fysiek en mentaal in staat bent om de training te volgen -zowel de teamtraining als deelname aan de webinars- en de hond moet doelmatig ingezet kunnen worden.

Tijdens de Praktische Indicatie gaan wij hier nader op in.

Zelf je hond opleiden tot hulphond

Er zijn drie mogelijkheden:

  1. jij hebt zelf al een hond of kiest zelf een pup, waarna je puppybegeleiding krijgt in het eerste jaar;

  2. wij zoeken een passende jongvolwassen hond;

  3. wij schaffen een retrieverpup aan en plaatsen deze bij een gastgezin tot de pup een jaar is, waarna de pup bij jou geplaatst wordt.

De kansen en risico’s van de mogelijkheden nemen wij altijd vooraf met je door. Maar een gemakkelijke keuze is dit niet. Er heerst schaarste aan geschikte jonge honden en aan gastgezinnen die een pup kunnen voorbereiden.

Daarom heeft het onze voorkeur dat je zelf je pup begeleidt van pup naar een jongvolwassen hond. Wij kunnen je helpen bij het zetten van de eerste stappen, vanaf de selectie en de aanschaf van een pup tot aan het startmoment van de opleiding.

Zodra de pup in beeld is gekomen kun je deelnemen aan maandelijkse online bijeenkomsten en krijg je toegang tot de online leeromgeving. We plannen bovendien enkele individuele begeleidingsmomenten aan huis. In deze periode kan de officiële aanvraag middels een praktische indicatie ingediend worden bij de zorgverzekeraar.

Ondersteuning van de omgeving

Bij de uitvoering van een teamtraining houden we rekening met de gezinssituatie en de eventuele aanwezigheid van andere huisdieren. Wanneer nodig en gewenst betrekken we de naaste betrokkenen bij onderdelen van de training.

 

De opleiding

De opleiding d.m.v. teamtraining is maatwerk, gemiddeld bestaat de teamtraining uittwintig trainingen, dit gaat in overleg met de instructeur.

Een vaste instructeur verzorgt de wekelijkse begeleiding aan huis.

Naast de praktijkopleiding is er de online leeromgeving, deze biedt ruimte voor algemene informatie, puppybegeleiding, de teamtraining als opleiding en nazorg.

Theorie wordt aangeboden in de online leeromgeving, tijdens de teamtraining en ook zijn er webinars. Via Zoom worden deze presentaties in klein groepsverband gegeven. Die zijn vanzelfsprekend “interactief,” wat betekent dat deelnemers ook van en met elkaar kunnen leren. Als deelnemer ben jij immers de sleutel, het instrument om jouw hond alle vaardigheden te leren. Er is daarom veelvuldig aandacht voor jou als persoon en de invloed/effecten van emoties en gedrag. Deze geven verdieping en verrijken de samenwerking met jouw toekomstige hulphond.

 

Gezondheid en welzijn
Over de opleiding van een hulphond in spe moet vooraf goed nagedacht worden. Zo zal de hulphond in opleiding geregistreerd en verzekerd moeten zijn. Afgestudeerde honden moeten gecastreerd/gesteriliseerd zijn. De gezondheid, het welzijn en de ontwikkeling van de hond staan bij ons hoog in het vaandel. Wij denken graag mee over passende voeding, vaccinaties, ontwormen en de nodige of (nog) overbodige ingrepen. Voor aanvullende informatie kun je o.a. ook terecht bij info@natuurlijkvooruwhond.nl.

 

Hulphond tot aan het pensioen
Een officieel gecertificeerde hulphond draagt zijn status minimaal zes jaar, tot aan -indien nog goed gezond- zijn pensioenleeftijd, maximaal tien jaar. In de eerste zes jaar na het examen worden er verschillende momenten van nazorg georganiseerd, zowel aan huis, online als in klein groepsverband. Eens per jaar komt een instructeur aan huis voor de zogenaamde jaarlijkse test voor behoud van de officiële status. Na zes werkzame jaren, wanneer een hond gemiddeld acht jaar oud is, mag deze met pensioen. Gelukkig is pensionering op dat moment lang niet altijd noodzakelijk, soms zelfs onwenselijk en in die gevallen onnodig kostbaar. Voor de ouder wordende hulphond biedt onze school een apart online begeleidingsprogramma.

 

Tenslotte: een hond opleiden tot hulphond is een intensief, waardevol en inspirerend traject. Doe je mee, dan ga je met je toekomstige hulphond een kostbare samenwerking aan, in het belang van je zelfstandigheid voor nu en in de toekomst. Het welslagen van een goed functionerend team lukt alleen door een goede samenwerking, zowel tussen hond en deelnemer, als tussen school en team. Jij kunt op ons rekenen voor alle benodigde expertise en ondersteuning. Wij vragen jouw inzet bij de teamtraining en (interactieve) deelname aan alle lessen en trainingen.

HULPHONDENSCHOOL

Op 1 februari 2022 is de definitieve stap genomen om een nieuwe Hulphondenschool in het leven te roepen onder de naam Novi-Click. Met onze teamtraining geven we vervolg aan het initiatief van Sanne Singer.

Novi-Click is gespecialiseerd in teamtrainingen ten behoeve van mensen met een fysieke beperking en draagt bij aan de verdere ontwikkeling van de doeltreffendheid van de teamtraining.

Inmiddels heeft Novi-Click al veel ADL-teams kunnen helpen en ondersteunen in het trainen en samenleven met hun hulphond.

Novi-Click is continu bezig om de vernieuwende werkwijze, methodieken en uitgangspunten van Sanne Singer verder te ontwikkelen en toe te passen. ​

Wij kijken er naar uit om nieuwe teams op te gaan leiden en te begeleiden met hun hulphond.

Wij hebben met de volgende zorgverzekeraars een contract: Zilveren kruis, VGZ, DSW, Zorg & Zekerheid, a.s.r. , ONVZ en Menzis.

 

Warme groet,
Frauke Kneepkens

VISIE + MISSIE

De instructeurs van Novi-Click hebben voor meerdere (hulphonden)scholen gewerkt en een brede ervaring opgedaan. Met diverse opleidingsmodellen, in het bijzonder met de teamtraining.

VISIE + MISSIE

In de teamtraining werken wij in verbinding. Ons logo symboliseert dit mooi. Kijk er maar eens goed naar. 
Jij staat als deelnemer bovenaan in een soort driehoek. Jij staat centraal, jij hebt de hulpvraag. Je bent in directe verbinding met de hond en met jouw instructeur en de school. Wij hebben elkaar nodig in het hele proc
es. Jouw instructeur is verantwoordelijk voor de overdracht van kennis. Deze kijkt naar wat de hond vertelt en nodig heeft en maakt daarin de vertaalslag naar jou als deelnemer. 

In de driehoek van ons logo staat ook de hond. De hond participeert in het proces waar vanuit de puurheid van zijn bestaan een sterke interactie plaatsvindt. Honden oordelen niet. Zij reflecteren eerlijk, wat niet alleen een liefdevolle relatie oplevert, maar ook confronterend kan zijn in de samenwerking voor de deelnemer. Door kennisoverdracht in de methodiek van teamtraining maakt de deelnemer een procesomslag door, van hulpvraag naar zelfredzaamheid. 
 

Als derde deel van de driehoek komt de school in beeld. 
De instructeurs van Novi-Click hebben voor meerdere hulphondenscholen gewerkt en een brede ervaring opgedaan met diverse opleidingsmodellen, in het bijzonder met de teamtraining. 
De instructies verlopen in kleine stappen, tastbaar en herkenbaar. Zo leer je hoe je de verworven kennis en vaardigheden kan toepassen in je dagelijkse leven. 
De kennis wordt zorgvuldig vanuit wederzijds vertrouwen en respect overgedragen. Zonder informatieoverdracht kan er niet goed samengewerkt worden. Een essentieel onderdeel van de opleiding is daarom de verslaglegging. 
In het begin zal de wekelijkse begeleiding zeer intensief zijn en veel aansturing vergen, maar gaandeweg de opleiding leer je zelf steeds beter situaties analyseren en zelfs oplossen vanuit eerder gedane ervaringen.  

Hulphondenschool Novi-Click staat garant voor kwaliteit in een op de persoon afgestemd trainingsprogramma. Tevens biedt de hulphondenschool de mogelijkheid aan deelnemers om met elkaar in contact te komen, als hier behoefte aan is. Op deze manier kunnen zij onderling sparren en ervaringen/ideeën uitwisselen en blijven ze verbonden met elkaar en met de hulphondenschool.’
 

Novi-Click heeft het welzijn van de hond hoog in het vaandel staan en neemt zowel fysieke als mentale gezondheid te allen tijde als uitgangpunt.
Visie en missie hulphondenschool Novi-Click
Visie + missie

WIL JE OP DE HOOGTE BLIJVEN VAN NOVI-CLICK?

Meld je dan nu aan voor onze nieuwsbrief

Bedankt voor je aanmelding, we houden je op de hoogte.

Even voorstellen hulphondenschool Novi-Click

EVEN VOORSTELLEN

Het team van Hulphondenschool Novi-Click bestaat uit 1 fulltime instructeur, 2 parttime kantoormedewerkers en 2 freelance instructeurs.

Klik hieronder op "het team" om te zien uit welke personen het team bestaat.

bottom of page